Què és la mediació?

És una manera de resoldre conflictes entre dues o més persones implicades amb l'ajuda d'una tercera imparcial, el mediador.

 

El procés:

 • La mediació és un procés confidencial i, com a tal, s’ha de tractar tant per part de les parts que hi recorren com per part de GREC que actua com a entitat mediadora.
 • El procés de mediació és voluntari, per tant es dona per suposada la voluntat de les parts per resoldre el conflicte que els enfronta i per col·laborar en tot el que sigui possible per tal d’arribar a la seva solució.
 • El procés de la mediació es fonamenta en el respecte i l’escolta de les parts. És per tant fonamental:
 • Que les dues parts siguin conscients de que són “iguals”
 • Que les parts s’escoltin.
 • Que les parts no s’interrompin.
 • Que les parts es tractin amb respecte (no es permetran insults, crits ni agressions ni desqualificacions de cap mena)
 • Que parlin d’un en un.
 • Que es dirigeixin a la mediadora, no l’una a l’altra.

Les parts:

 • El procés el protagonitzen les parts no el mediador, per tant és de les parts de qui depèn que el conflicte se solucioni i la mediació tingui èxit, podríem dir que el mediador és un facilitador.
 • Les parts poden expressar també la seva disconformitat si els sembla que alguna de les normes bàsiques no ha estat respectada.
El mediador/a:
 • Qui actua com a mediador/a s’ha de mantenir imparcial en tot el procés.
 • Qui actua com a mediador/a pot realitzar entrevistes individuals a les parts, si li sembla que pot ser positiu pel desenvolupament general del procés.
 • Qui actua com mediador/a pot aturar el procés si s’incompleixen les normes bàsiques i aquests no es pot desenvolupar amb normalitat.

Conclusions i acords:

 • Es redacten al final del procés de la mediació..
 • Són acceptades per les parts implicades.
 • Es signen com a manifestació del compromís de portar-los a la pràctica.