Imprimeix

Mediació i consultoria

anunci_consultoria
GREC és una entitat especialitzada en gestió i resolució de conflictes.

No sabeu com resoldre un conflicte entre vosaltres? No hi veieu sortida? Heu esgotat totes les possibilitats?

Fem l'acompanyament en la prevenció i la recerca de solucions; adaptem i personalitzem cada cas.

Què és la mediació?
Fem mediacions: comunitàries, veïnals, familiars, escolars, a empreses...
Més ràpides, més econòmiques i menys conflictives que un procés judicial, aconseguint canvis més profunds. La mediació té una funció preventiva perquè ensenya als que hi participen a solucionar les seves disputes d’“una altra manera” (guanyar-guanyar en lloc de guanyar-perdre).

També oferim mediació per a persones amb discapacitat psíquica i/o trastorn mental.
Organitzem la Jornada de mediació
Trobada anual de professionals per reflexionar, descobrir i practicar metodologies innovadores per a la gestió del conflicte.
Servei privat de mediació de GREC
Ofereix assessorament i suport en la gestió dels conflictes que sorgeixen en el sí de les relacions ciutadanes. Treballem amb empreses, entitats, administracions i, també, a nivell particular i privat. Té tres pilars fonamentals:
  • Prevenció dels conflictes
  • Formació i sensibilització en habilitats i tècniques col·laboratives de gestió i resolució de conflictes
  • Intervencions concretes: mediacions, facilitació de presa de decisió, etc. en funció de cada demanda concreta.
El Servei de Mediació el forma un equip de professionals especialitzats en habilitats i competències en la gestió de conflictes.

Descarrega't el díptic informatiu

Eines per resoldre conflictes en la Gestió de comunitats

Comunitats de veïns, propietaris, administradors de finques, cambres...

La convivència és una realitat que cal cuidar i que no sempre és fàcil i planera. Entenem que la realitat actual, amb els problemes de tipus socioeconòmic en què estem immersos, és especialment propensa als conflictes, i que els ciutadans i ciutadanes no sempre compten amb les habilitats i les eines adients i necessàries per a gestionar-los. La nostra pràctica ens porta al convenciment que la millor manera de gestionar un conflicte és prevenir-lo.

Des de GREC us oferim formació i acompanyament per:

  • Dibuixar el mapa de la realitat de les comunitats (conflictes, emocions entre les parts, habilitats personals i convivència).
  • Aprendre i posar en pràctica eines per a la gestió del conflictes, com ara la mediació..
.

Si hi esteu interessats, podeu trucar al telèfon 972 200 545.

 

O ompliu el següent formulari i contactarem amb vosaltres:

 
 
 
 
 
Expliqueu-nos breument el vostre cas :
 
 
 
  
 
 
GREC Resolució de conflictes entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se'n derivarà. L'usuari autoritza amb aquest acte a GREC Resolució de conflictes a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l'autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP). L'usuari que facilita dades de caràcter personal a GREC resolució de conflictes podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a aquesta entitat.