Imprimeix
jul.
10

GREC participa a l'acte del Pla Pilot de Barris

El passat 29 de juny es va celebrar a la Sala d’actes de la Direcció General per a la Immigració, la jornada de Presentació de “Bones Pràctiques” de polítiques de cohesió social als barris, en el marc del Pla Pilot de Barris. El Pla Pilot de Barris parteix d’una iniciativa conjunta del Departament de Benestar Social i Familia i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que amb el suport del Fons Europeu per a la Integració, s’ha desenvolupat durant el 2011-2012 a barris de cincs ciutats que es caracteritzen per un elevat nombre de ciutadans d’origen immigrant: Badalona, Hospitalet de Llobregat, Salt, Terrassa i el Vendrell. L’objectiu principal ha estat reforçar la convivència i la cohesió social als barris mitjançant programes de promoció de convivència intercultural.

S’inaugura la jornada presentant la finalitat d’aquesta, la d’exposar les experiències realitzades amb el desig de poder ser extrapolades a altres territoris. Malgrat això, també es lamenta degut a les retallades provocades per la crisi econòmica actual la previsió és que per al proper any no s’aportaran diners per a seguir amb la continuació de més Plans Pilot com aquest. La primera de les cinc experiències que es presenta és la de “Diàlegs Veïnals” a l’Hospitalet de Llobregat a càrrec d’Oscar Negredo, membre de l’equip de mediació comunitària de l’esmentada ciutat. Aquests diàlegs entre veïns s’encabeixen dins el programa ‘Benvinguts a l’Hospitalet’ i van constar de 8 espais de diàleg i 3 espais lúdico-culturals entre persones amb diferents perfils: tècnics, teixit associatiu i veïns. Comenta que aquesta experiència va permetre generar vincles i complicitats, reforçar el teixit associatiu i millorar el clima, tot seguint una metodologia apreciativa.

Seguidament, en Josep Palau i en Josep Antoni Caubet, presenten l’experiència “Pla Convivim” realitzada a Badalona, a determinades zones amb una elevada exclusió social. Expliquen que inicialment es va realitzar un diagnòstic per a detectar els principals problemes a la zona (morositat, participació, neteja...). Un cop es va tenir el diagnòstic, mitjançant una metodologia educativa i d’empoderament es comparteix aquest amb els veïns i se’ls acompanya en la recerca conjunta de solucions. La tercera de les experiències és la de “Sessions d’acollida” presentada per Montserrat Pasquina, de l’ajuntament de Salt. Comenta que les sessions d’acollida formen part del Projecte Integral d’Acollida Municipal (PIAM), però que hi ha diversos serveis. Explica els diferents serveis en el circuit d’acollida a nouvinguts i els grups de les sessions d’acollida, formats per unes 25 persones agrupades per origen lingüístic. En aquestes sessions se’ls posa en coneixement dels diferents serveis i drets i deures com a ciutadans al territori. 

A continuació, la Gemma Garcia i la Teresa del Almo expliquen amb entusiasme l’experiència “Voluntaris interculturals i coneixement mutu” realitzada a diversos barris de Terrassa. Consta d’alguns projectes com el de “Voluntaris d’intercanvi cultural” que té l’objectiu d’acostar persones d’origen nacional amb persones d’origen estranger. Per això es fan parelles mixtes en funció dels seus interessos comuns, i aquestes fan activitats conjuntes que afavoreixen un millor coneixement de l’altre i de la seva cultura. Expliquen també el projecte “Coneixement mutu entre cultures”, que procura afavorir el coneixement enter persones de diferents orígens a partir d’entitats. 

Finalment la Jornada finalitza amb l’experiència “Un Vendrell per a tothom. Ponts culturals”, exposada per Anna Domínguez i Mª Àngels Fernández del Vendrell. El projecte de Ponts culturals s’emmarca en un més ampli i va dirigit a oferir un itinerari de competències socials, la dinamització d’espais públics per mitjà d’activitats esportives i el punt de trobada. A nivell d’activitats destaquen l’afavorir per una banda les competències comunicatives dels nouvinguts, les competències digitals, així com també s’ofereix una atenció individualitzada.

Es conclou la jornada destacant la feina feta, la implicació dels professionals involucrats i amb el desig de que les bones pràctiques segueixin endavant.Comparteix aixó a les teves xarxes socials
Del.icio.us! Google! Live! Facebook! MySpace! TwitThis Joomla Free PHP