Imprimeix

Joc en línia "Estima't"

joc cor
Estima't.
No es tracta d’un guió per treballar. Es tracta d’uns suggeriments a partir de les quals es pot aprofitar el material que us ofereixen les imatges. Les imatges són l’excusa per parlar, plantejar i aprofundir. El que us oferim són, només, unes pistes; segur que vosaltres les sabreu desenvolupar i aplicar de manera creativa i adaptant-les als grups amb els que heu de treballar.
Endavant i bona sort!!

Possibles elements a treballar a partir de preguntes

 

Pel que fa a la relació de parella:

 • Quins tipus diferents de parelles es posen en evidència en les imatges?

 • Quin és el paper del home i de la dona en cada una d’elles?

 • Quines justificacions hi poden haver darrera de cada una de les actituds?

 • Algunes de les justificacions o de les actituds et sembla que poden ser masclistes? Per què?

 • Et sents identificat/ada amb alguna de les parelles?

 • En coneixes alguna que s’hi pugui identificar?

 • Quin tipus de relació de parella t’agradaria?

  • Creus que la podràs aconseguir?

  • Com l’aconseguiràs, si et sembla que sí.

  • Per què, si et sembla que no.

Pel que fa a la relació d’amistat:

 • Quina mena d’amigues són les noies que apareixen a les imatges?

  • Per què ho penses això? 

 • Alguna d’elles manifesta tenir algun problema i demana ajuda a les altres?

 • Et sembla que l’actitud de cada una de les noies envers les altres és correcta?

 • Entre les noies, en general, parleu de temes de parella obertament (de com us relacioneu amb la vostra parella, de com us agradaria relacionar-vos-hi...)?

 • Què penses de la relació de parella de cada una de les noies que apareixen a les imatges?

 • Què faries si una amiga teva tingues una relació de parella com la que manifesta la noia vestida amb samarreta rosa?

 • Creus que l’amistat té alguna cosa a veure amb l’amor i amb la parella?

  • Quan es té parella es deixen els amics/amigues?

  • Amb la parella existeix una relació d’amistat?

  • Com explicaries aquesta relació?

Pel que fa a la comunicació:

 •  Quin tipus de comunicació hi ha entre aquest grup de noies?

  • S’expliquen el què fan?

  • S’expliquen per què ho fan?

  • S’expliquen com se senten?

 • En quines coses et sembla que la comunicació que s’estableix entre elles és una “bona comunicació” i quines coses et sembla que fallen?

 • De quina manera es podria millorar la comunicació i fer-la més complerta i profunda?

  • Es fan preguntes les unes a les altres?

  • Comproven si han entès o interpretat bé el que l’altra ha dit?

 • A través del que diuen de la seva relació de parella, com et sembla que es comuniquen amb les seves parelles respectives?

 • Et sembla que la comunicació és un element fonamental en la relació de parella?

  • Què penses que és el que planteja més dificultats en la comunicació dins la parella?


Per jugar, fes clic aquí.