Imprimeix
PDF

Ens privats

ACCEM
Acció Escolta
Adimer
AGBAR
Associació de Mestresses de Casa de Seròs
Associació de Veïns de la Balconada (Manresa)
Aula Gent Gran d’Osona
Avalon
Barcelona Voluntària
Caixa Sabadell
Caixa Tarragona
Caritas Girona
Caritas Menorca
Casal d'Infants del Raval
CECOT
Centre de Cooperació Internacional de la UdL
Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona
Col·legi d'Administradors de Finques de Girona
Col·legi d'Advocats de Barcelona
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Politiques i Sociòlogia de Catalunya
Comunitat Islàmica de Catalunya (Terrassa)
CONFAVC
Creu Roja
Delta gent activa
DEMÀ
DOJO
Ecoconcern
ECOM
E-orienta
Escola Universitaria del Maresme

FAVIBC
Federació Catalana de Voluntariat Social
Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya
Federació de veïns i veines de Santa Coloma Gramanet

Filmoteca de Lleida
Fundació Autònoma Solidària
Fundació Avis-Món
Fundacio Bofill
Fundació Caixa de Girona
Fundació Equilibri
Fundació Iwith
Fundacio SER.GI
Fundació Viure i Conviure
Fundación Pioneros
Fundació Utopia
Gernika Gogoratuz
INTRESS
Mares Món
Museu del Cinema de Girona
Nou Barris Acull
Obra Social la Caixa
Observatori del Tercer Sector
Oficina de Cooperació per al desenvolupament de la UdG
Portal Inteligencia Emocional
Proyecto Hombre
Reds
Responsabilitat Global
Sodepau
Torre Jussana
Unescocat