Audiovisuals

Imprimeix
PDF

Vídeo "Sintonitza amb la mediació"

imatge_videomediacioMaterial de suport per a professionals de la mediació comunitària que mostra els diferents passos i elements d’aquesta tècnica. El tret diferencial d’aquest audiovisual és que no presenta un model de mediació a seguir, sinó que mostra diferents escenes amb moments de la mediació a partir de les quals es poden analitzar els errors o els aspectes per millorar.
Imprimeix
PDF

I Jornades de mediació GREC

imatge_videojornadesI Jornades Xarxa Social: Participació i Convivència.
Organitzades per GREC-resolució de conflictes Girona.