Imprimeix
PDF

Projectes de recerca i d'innovació

anunci_caminantGREC lidera projectes per afavorir la participació, millorar la convivència i gestionar positivament les situacions conflictives en els diferents entorns.

N’hi ha de desenvolupats fruit de la demanda d’una administració, d'una empresa... dissenyats en funció de les necessitats i les particularitats de l’entorn.

També hi ha projectes que s'ideen i s’implementen des de la nostra entitat.

Treballem a partir de la Gestió Alternativa de Conflictes (GAC) que, a més d'ajudar a encarar el conflicte positivament, desenvolupa una cultura preventiva davant dels problemes que apareixen en les nostres relacions personals i comunitàries.

 

Personalitzem els nostres projectes a les vostres necessitats.

Voleu impulsar un projecte de recerca?
Voleu que GREC implementi un dels seus projectes
al vostre territori,entitat,empresa...?


A continuació podeu conèixer alguns dels nostres projectes:

SERVEI DE SUPORT A LA COMUNITAT
Hi ha conflictes entre veïns o entre veïns i administració que us donen molts maldecaps i us fan perdre molt de temps? El Servei de suport a la comunitat afavoreix la convivència, les persones aprenen a funcionar i solucionar els temes per sí soles. I l’administració s’estalvia temps i diners i es pot dedicar a altres coses.

Per tal de prevenir conflictes comunitaris (ciutadans, veïnals...) GREC va posar en marxa l’any 2007 el servei de suport a la comunitat. És un projecte transversal que treballa a diferents nivells (municipi-barri-persones) buscant la millora de la convivència i de les relacions entre els ciutadans de diferents orígens, cultures... El servei de suport a la comunitat s’estructura en tres eixos: el servei de mediació, l’agent comunitari –facilita el diàleg entre ciutadans, entre l’administració i els veïns... – i la facilitació de processos de participació ciutadana..
XARXA DE FACILITADORS
Creieu que els esforços individuals són menys “consistents” que els que es posen “en comú”?

El projecte de Xarxa de facilitadors neix de la necessitat de millorar la convivència als barris, comunitats, entitats, centres educatius... mitjançant accions que empoderin els i les ciutadanes per transformar els conflictes comunitaris que els afecten. Es tracta d’impulsar la creació de xarxes informals que promoguin la convivència entre ciutadans i ciutadanes amb la mínima intervenció institucional possible -només un impuls per generar aquesta xarxa i dinamitzar-la, amb la voluntat de dotar-la de la màxima autonomia possible-.
Per conèixer-ne més detalls visualitza aquesta presentació.
DONES AMB EMPENTA, DONES PER A LA CONVIVÈNCIA
Tracteu amb dones que no saben com tirar endavant, que viuen constantment en conflicte i en relacions dificultoses o violentes? Que pensen que la societat les rebutja?

Aquest projecte d’intervenció, amb cinc anys de trajectòria, està adreçat a dones que vulguin potenciar les seves habilitats socials i comunicatives; adaptem aquest projecte en funció de les característiques del grup.
S’imparteixen tallers dinàmics per aprendre a gestionar les emocions i els sentiments, millorant la intel·ligència emocional; és el que en psicologia s’anomena resiliència: capacitat per sobreposar-se a les males experiències.
De retruc, es fomenta el treball en equip, les habilitats socials, la reinserció laboral i la millora de la convivència.
PENSADORES PER LA PAU
Aquest projecte formatiu té l’objectiu de fer visible el paper de la dona com a agent de la prevenció de conflictes i la convivència. Dóna a conèixer eines i formes de treballar pròpies de la figura femenina a través de l’estudi de la participació i de tècniques creatives i pràctiques de la prevenció i construcció de la cultura de la pau.
PREMI NAFENT
Penseu que no es dóna prou importància al que fan els joves per la societat que els envolta? Creieu que la implicació dels joves s’ha de premiar i s’ha de posar en evidència?

Concurs que guardona els millors projectes d’intervenció en l’entorn social/juvenil realitzats pels propis joves.
Hi ha premis en metàl·lic per als diferents territoris de Catalunya.
La convocatòria s’adreça a joves d’entre 15 i 30 anys, vehiculant la seva participació a través d’una entitat o centre educatiu.
MY FUTURE, MY LIFE
Us preocupen els nois/es desvagats que “ronden” sense saber què fer i que miren De donar resposta a les seves necessitats (diners, sexe, distracció...) com sigui?

Treballem el desenvolupament personal, social i laboral dels/les joves amb una persona de proximitat, des del contacte i el seguiment personalitzat i a través de la motivació, el lideratge del grup i el descobriment de les seves necessitats i capacitats d’autogestió.
PROJECTE A DEMANDA
Creus que teniu problemes relacionats amb la convivència, la manca de participació a la comunitat o les dificultats de comunicació? Voleu implementar un projecte relacionat amb algun d’aquests àmbits?

Contacta amb nosaltres i establirem una proposta d’actuació basada en: diagnosi, concreció de treball amb objectius/calendarització/implementació/seguiment/avaluació i retorn amb propostes de continuïtat. Els resultats? Estalvi de temps i de feina al comptar amb una entitat especialitzada en temes de conflicte/comunicació/convivència. Millora de les relacions amb la conseqüent millora de rendiments/capacitats/aplicacions. Disminució de conflictes i prevenció de la violència i dels problemes.

Voleu impulsar un projecte de recerca?
O voleu que GREC implementi un dels seus projectes al vostre territori, entitat, empresa...?

Truqueu-nos al 972 200 545 o ompliu el formulari següent:

 
 
 
 
 
Què necessiteu? Expliqueu-nos breument el vostre cas :
 
 
  
 
 
GREC Resolució de conflictes entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se'n derivarà. L'usuari autoritza amb aquest acte a GREC Resolució de conflictes a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l'autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP). L'usuari que facilita dades de caràcter personal a GREC resolució de conflictes podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a aquesta entitat.